date
Chất lượng tạo dựng niềm tin và hy vọng!
BSCKII. Trần Văn Thiết

BSCKII. Trần Văn Thiết

Với kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực ngoại khoa, đặc biệt là phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực
BSCKI. Nguyễn Quang Hưng

BSCKI. Nguyễn Quang Hưng

Trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là phẫu thuật
ThS.BS Viên Đình Bình

ThS.BS Viên Đình Bình

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa
BSCKI. Hoàng Văn Tuyên

BSCKI. Hoàng Văn Tuyên

Với trên 20 năm trong lĩnh vực Y khoa, đặc biệt là chuyên ngành Gây mê hồi sức
BSCKII. Hà Đình Thùy

BSCKII. Hà Đình Thùy

Với kinh nghiệm 17 năm trong lĩnh vực Y khoa đặc biệt là lĩnh vực ngoại khoa
ThS.BS VŨ THỊ HẰNG

ThS.BS VŨ THỊ HẰNG

Với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ung thư đặc biệt là nội khoa Ung thư
ThS.BS Phạm Văn Tâm

ThS.BS Phạm Văn Tâm

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là hoá trị liệu ung thư
ThS.BS Hoàng Thị Hà

ThS.BS Hoàng Thị Hà

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên khoa Ung Bướu
ThS.BS Lê Văn Sơn

ThS.BS Lê Văn Sơn

Gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu, ung thư
ThS.BS Lê Thị Phương

ThS.BS Lê Thị Phương

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm Hóa sinh
BSCK I. Nguyễn Văn Sơn

BSCK I. Nguyễn Văn Sơn

Trên 19 năm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp.
ThS.BS Nguyễn Thị Ngần

ThS.BS Nguyễn Thị Ngần

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh –Tế bào
ThS.BS Lê Ngọc Thụy

ThS.BS Lê Ngọc Thụy

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh ung thư, đặc biệt là xạ trị và y học hạt nhân
DS.CKII Lê Chí Hiếu

DS.CKII Lê Chí Hiếu

Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Dược