date
CHẤT LƯỢNG TẠO DỰNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG!

Hội nghị quán triệt quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và đại hội đảng bộ các cấp

Đăng lúc: 21:33:15 09/07/2024 (GMT+7)

     Sáng ngày 9/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa  có: Đồng chí Trần Văn Thiết - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc bệnh viện; đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc bệnh viện; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - UVBCH Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc bệnh viện; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Lãnh đạo các Khoa/Phòng và tất cả các Đảng viên của Đảng bộ.

Tại Hội nghị, sau khi các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng ”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” có 6 điều gồm: Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”; Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Điều 6 - Tổ chức thực hiện.

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

          Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Chỉ thị của Bộ Chính trị đã đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó có công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài...

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.      

          Về Quy định số 144-QĐ/TW chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng.

          Về Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

         

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

            Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, đây là hai văn bản rất quan trọng có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thực hiện tốt Quy định số 144 thì trực tiếp góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 35 và ngược lại. Trên cơ sở phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi liên hệ vào thực tế của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những điểm mới của hai văn bản được quán triệt để thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới.

          Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); thực hiện thành công Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đây là yêu cầu của Trung ương, đó cũng là sứ mệnh và là mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

                  

 Ảnh và bài: Phòng Công tác xã hội

 

  

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:30 | 13:15 - 17:00
Mùa hè: 7:00 - 11:30 | 13:30 - 17:00
Trực cấp cứu: 24/24

Truy cập

Hôm nay:
793
Hôm qua:
1995
Tuần này:
7281
Tháng này:
32868
Tất cả:
484670