Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáTrong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa và sử dụng máy xạ hình Spect/CT thế hệ mớiKhu Khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HÓA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đăng lúc: 16:33:02 28/06/2021 (GMT+7)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, có ý nghĩa định hướng, lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

 Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 04/5/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 24/6/2021, Đảng Bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của Bệnh viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hải Quân - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (báo cáo viên) quán triệt và truyền đạt nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược...; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hải Quân - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (báo cáo viên)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc ta. Đó là sự kỳ vọng lớn lao, sâu sắc vào những quyết sách mà Đảng đưa ra trong đại hội lần này đánh dấu chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, đánh dấu 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, Đại hội lần này cũng đánh dấu một năm vượt khó thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản đến cán bộ đảng viên, người lao động tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu bế mạc tại Hội nghị 

          Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng đề nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, cần học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan.

Sau Hội nghị các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hàng ngày của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú sau khi học tập, tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực hiện viết bài thu hoạch của bản thân gửi Chi ủy, Chi bộ đang sinh hoạt, trong đó nhấn mạnh việc liên hệ chặt chẽ với chức trách nhiệm vụ giao, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực; trên tinh thần "dân chủ, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, xây dựng Bệnh viện Ung bướu phát triển toàn diện", sớm thực hiện mục tiêu đưa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá thành một trong những trung tâm ung bướu hàng đầu khu vực BắcTrung bộ.


Diệu Linh