Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáTrong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa và sử dụng máy xạ hình Spect/CT thế hệ mớiKhu Khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII)

Đăng lúc: 20:58:02 08/10/2020 (GMT+7)

              Thực hiện Kế hoạch số số 01-KH/ĐUK ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Đảng ủy khối và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 104-KH/ĐU ngày 22/9/2020 của Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu về việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII);

Ngày 08/10/2020, Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 73-KL/TW, ngày 20/5/2020 của BBT TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Quân - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (báo cáo viên), cùng các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành, các đồng chí cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu trước hội nghị.

Phát biểu trước hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng nêu: Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận lần này tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ta; đây là những vấn đề vừa có tính thời sự, vừa có ý nghĩa xuyên suốt, liên quan đế nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với khối lượng nội dung lớn; do đó các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú phải hết sức tập trung, nghiêm túc tiếp thu, cùng nhau thảo luận để xây dựng chương trình hành đồng phù hợp với thực tiễn, nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Ảnh 2. Đồng chí Lê Hải Quân - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và Kết luận.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hải Quân - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối truyền đạt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí nêu rõ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng như trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới hiện nay, vào cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, có tác động rộng rãi đến nhiều lĩnh vực. Để triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch hành động, quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đảng bộ, cũng như sự đồng thuận trong xã hội. Việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ phải được thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh 3. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tham dự hội nghị.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Hưng đánh giá: Tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc. Đồng chí báo cáo viên là người giàu kinh nghiệm, đã truyền đạt đầy đủ và kỹ lưỡng các nội dung cơ bản. Tuy nhiên với khối lượng nội dung tương đối lớn, để lĩnh hội đầy đủ nội dung cơ bản các Kết luận, Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết, từng đồng chí tham dự hội nghị cần dành thời gian nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Đảng diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, Đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

 

BS.  Lê Thủy - KHTH