date
CHẤT LƯỢNG TẠO DỰNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG!

BCH CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THANH HÓA

Đăng lúc: 16:24:52 02/08/2023 (GMT+7)


BCH CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THANH HÓA


1. Lịch sử hình thành và phát triển 

     Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.  Sau thời gian chuẩn bị, kiện toàn sắp sếp về tổ chức các khoa phòng, Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động ngày 01/10/2017, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên trên chặng đường mới. Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa quyết tâm "xây dựng bệnh viện thống nhất từ trên xuống dưới, dân chủ và đoàn kết, công khai và minh bạch", "lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng người bệnh", đưa bệnh viện từng bước phát triển trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của tỉnh.

 Ngày đầu thành lập, Công đoàn Bệnh viện có 10 tổ công đoàn  với 78 người, Số nam: 26 người, số nữ: 52, trình độ sau đại học: 12 người, đại học: 15 người, tổng số CBVCLĐ có trình độ sau đại học và đại học là27 người (chiếm hơn 34,6%), cao đẳng: 16 người; trình độ lý luận cao cấp: 3 người, trung cấp: 4 người. Qua hơn 5 năm hoạt động đến nay, Công đoàn Bệnh viện18 Tổ CĐ với tổng số CBVCLĐ là 444 người tăng hơn 569% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó Nam: 169 người chiểm tỷ lệ 38,1%, nữ: 275 người chiếm gần 61,9%. Số CBVCLĐ sau đại học có 58 người, trình độ đại học 187 người, tổng số CBVCLĐ có trình độ sau đại học và đại học là245 người (chiếm hơn 55,2%).

 - Những năm đầu khi mới thành lập Bệnh viện, trong bối cảnh cơ sở vật chất của Bệnh viện còn thô sơ, chặt hẹp, chưa hoàn thiện, trang thiết bị thiếu thốn, cán bộ nhân viên tại Bệnh viện ít và rất trẻ. Công đoàn Bệnh viện giai đoạn đó do đồng chí Nguyễn Huy Phương phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách.

- Giai đoạn từ năm 2017 -  2022 quy mô Bệnh viện tiếp túc hoàn thiện và phát triển, hoàn thiện các chuyên khoa khám, điều trị, các khoa cận lâm sàng và khối phòng ban hậu cần chuyên trách. Số lượng đoàn viên đã tăng lên rất nhanh, năm 2020 với 354 đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Bệnh viện phát triển cùng với sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện. Hiện Công đoàn cơ sở bệnh viện Ung bướu có 18 Tổ công đoàn với hơn 400 Đoàn viên Công đoàn ở độ tuổi rất trẻ. Công đoàn Bệnh viện luôn đoàn kết, cùng với chính quyền hăng hái tham gia các hoạt động phong trào chung của Công đoàn cấp trên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị góp phần vào sự phát triển chung của Bệnh viện.

Công đoàn Bệnh viện trải qua 02 kỳ Đại hội:

- Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Tổ chức nhân sự

Sự phát triển của BCH Công đoàn gắn liền với sự phát triển, xây dựng lớn mạnh của Bệnh viện Ung bướu Thanh hóa, trải qua các thời kỳ dẫn dắt của các đồng chí:

- Ban lãnh đạo tiền nhiệm:

+ Đồng chí: Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Công đoàn

+ Đồng chí: Hoàng Sỹ Tuyên - Phó chủ tịch Công đoàn

+ Và 05 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn 

- Ban lãnh đạo đương nhiệm: BCH nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí

 
   

 

 
Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn

 

 
   

 

 Đồng chí: Hoàng Sỹ Tuyên - UV BTV Phó chủ tịch Công đoàn

 
   

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền - UV BTV  Công đoàn


+ Và 06 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn