Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáMô hình bệnh việnHội nghị :" Khảo sát đề án Bệnh Viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa là đơn vị vệ tinh của Bệnh viện K Trung ương giai đoạn 2018 - 2022 "Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá (Thanh Hoa Oncology Hospital) được thành lập theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa

 

Nhiệm vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ theo quy định sau:

1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

a. Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa của bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

b. Giải quyết hầu hết các bệnh thuộc chuyên khoa ung bướu ở địa phương.

c. Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

2. Đào tạo cán bộ:

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc đại học và trung học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc đại học và trung học.

b. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên khoa ở cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

b. Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo chuyên khoa tuyến dưới và những người hành nghề tư về chuyên khoa trong địa bàn được Sở Y tế phân công để phát triển kỹ thuật chuyên khoa và nâng cao chất lượng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa.

b. Kết hợp với các cơ sở y tế thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng trong khu vực được phân công.

5. Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng và thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế:

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp.

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách của bệnh viện. Từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

Tổ chức bộ máy

Giám đốc bệnh viện là người đứng đầu bệnh viện, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của bệnh viện.

Phó giám đốc là người giúp Giám đốc về từng mặt công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình. Phó giám đốc được quyền thay Giám đốc giải quyết những công việc theo giấy ủy quyền của Giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Giám đốc.

Giai đoạn 1: Quy mô giường bệnh 200 giường gồm các khoa, phòng sau:

·         Các Phòng chức năng, gồm 04 phòng:

-         Phòng Tổ chức cán bộ;

-         Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến – Điều dưỡng;

-         Phòng Tài chính – Kế toán;

-         Phòng Hành chính – Quản trị và Công nghệ thông tin.

·         Các Khoa lâm sàng, gồm 05 khoa:

-         Khoa Khám bệnh;

-         Khoa Hồi sức tích cực và Chăm sóc giảm nhẹ;

-         Khoa Ngoại ung bướu;

-         Khoa Xạ trị và Y học hạt nhân;

-         Khoa Hóa trị và Nội ung bướu;

·         Các Khoa cận lâm sàng

    -        Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng;

     -       Khoa Xét nghiệm sinh hóa – huyết học – vi sinh - Giải phẫu bệnh – tế bào

    -   Khoa Dược và Vật tư y tế 

    Giai đoạn 2: Quy mô giường bệnh 450 giường gồm các khoa, phòng sau:

Các Phòng chức năng, gồm 08 phòng:

-         Phòng Tổ chức cán bộ;

-         Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

-         Phòng Tài chính – Kế toán;

-         Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến;

-         Phòng Vật tư – Thiết bị y tế;

-         Phòng Điều dưỡng;

-         Phòng Hành chính – Quản trị;

-         Phòng Công nghệ -Thông tin.

Các Khoa lâm sàng, gồm 10 khoa:

-         Khoa Khám bệnh;

-    Khoa cấp cứu hồi sức

-         Khoa Điều trị tích cực;

-         Khoa Ngoại ung bướu tổng hợp;

-         Khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức;

-         Khoa Xạ trị;

-         Khoa Nội ung bướu;

-         Khoa Hóa trị;

-         Khoa Chăm sóc giảm nhẹ;

-         Khoa Y học hạt nhân.

Các Khoa cận lâm sàng, gồm 05 khoa:

-         Khoa Giải phẫu bệnh;

-         Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

-         Khoa Huyết học – Sinh hóa;

-         Khoa Nội soi – Thăm dò chức năng;

-         Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;